Održavanje slušnih pomagala

             

KOMPLET ZA ČIŠĆENJE

Komplet je prvenstveno namijenjen čišćenju ušnih umetaka. Posebna posuda za vodu u kojoj se otapaju tablete za čišćenje sadrži postolje pomoću kojeg ćete jednostavnije postavljati i vaditi svoj ušni umetak. Pumpicom za ispuhivanje možete pročištiti zvučni i odzračni kanal ili brže posušiti ušni umetak nakon čišćenja.

 

KOMPLET ZA SUŠENJE

Komplet je prvenstveno namijenjen sušenju kanalnih i intrakanalnih slušnih pomagala, ali preporuča se i pri vođenju brige o zaušnim slušnim pomagalima. Kapsule za sušenje dolaze s prikladnom posudom. Svoje slušno pomagalo najprije obrišite i očistite s rupčićem za čišćenje (uključen u komplet), a zatim postavite ga u posudu zajedno s kapsulom koja će iz njega izvući vlagu. Jednu kapsulu moguće je koristiti više puta, ovisno o vremenu sušenja slušnog pomagala.

 

KAPSULE ZA SUŠENJE

Pakiranje sadrži 4 kapsule za sušenje slušnih pomagala.

 

TABLETE ZA ČIŠĆENJE

Pakiranje sadrži 20 tableta za čišćenje ušnih umetaka. Tablete se otapaju u vodi nakon čega se ušni umetak ostavlja u tekućini. Nakon čišćenja potrebno je dobro osušiti ušni umetak prije postavljanja na slušno pomagalo.