Gubitak sluha

Gubitak sluha

Oštećenja sluha možemo podijeliti u dvije skupine: nagluhost i gluhoća. Nagluhost je veće ili manje oštećenje sluha dok se gluhoćom smatra gubitak sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz) veći od 93 decibela.

Prema stupnju oštećenja sluha razlikujemo
Uredan sluh
do 10 dB na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama
> 10 dB
Sluh u fiziološkim granicama
od 11 do 26 dB na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama
11 - 26 dB
Lakša (blaga) nagluhost
od 27 do 40 dB na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama
27 - 40 dB
Umjerena nagluhost
od 41 do 60 dB na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama
41 - 60 dB
Teška nagluhost
od 61 do 80 db na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama
61 - 80 dB
Praktična gluhoća
od 81 do 93 dB na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama
81 - 93 dB
Razlikujemo 3 vrste nagluhosti

Razlikujemo 3 vrste nagluhosti

Konduktivna (provodna) nagluhost

Konduktivna, odnosno provodna nagluhost javlja se u vanjskom ili srednjem uhu gdje se zvučni valovi ne mogu prenijeti sve do unutarnjeg uha. Ona može biti uzrokovana blokadom uha, infekcijama ili oštećenjem bubnjića.

Perceptivna (zamjedbena) nagluhost

Perceptivna nagluhost proizlazi iz oštećenja unutarnjeg uha ili prvog dijela slušnog živca, te je to najčešći oblik trajnog gubitka sluha. Tihi zvukovi postaju teški za čuti, dok glasniji zvukovi mogu biti nejasni ili prigušeni.

Mješovita nagluhost

Mješovita nagluhost nastaje kada se konduktivna nagluhost događa u isto vrijeme kada i perceptivna. To znači da ona obuhvaća istovremeni problem u vanjskom ili srednjem uhu te u unutarnjem uhu ili slušnom živcu.

Slušna pomagala

Slušna pomagala

Slušna pomagala sastoje se od mikrofona, pojačala i slušalice. Ona funkcioniraju na principu prijenosa zvuka zračnom vodljivošću, a koristimo ih najčešće jer su i perceptivne nagluhosti najbrojnije.

Mikrofon prima slušni signal kojeg pojačalo pojačava (i vrši digitalnu obradu signala kod današnjih slušnih pomagala), a slušalica obrađeni signal prosljeđuje u zvukovod prema bubnjiću.

Uho i osjet sluha
Uho i osjet sluha

Uho i osjet sluha mnogi ne cijene dovoljno. Činjenica da uho čuje i razlikuje zvukove unutar čak 10 oktava, dok oko vidi valne duljine samo unutar jedne oktave, dovoljno govori o značaju osjeta sluha.

Zaštita od buke
Zaštita od buke

Izloženost glasnim zvukovima i buci, bilo da je kratkotrajna ili dugotrajna, može uzrokovati umor osjetnih stanica u vašem uhu.

Kontaktirajte nas
Pošaljite poruku
prodaja@microton.hr
Nazovite nas
01/6111-565